Átlátható gazdálkodással STABILAN működni!

ELNAPOLT KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

 
ELNAPOLT KÖTELEZŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 
 
Bizonyára a törvényalkotók is érzékelték, hogy lehetetlen küldetésre kötelezték a közös képviselőket, társasházkezelőket, intézőbizottsági elnököket azzal, hogy 2019. január elsejétől kezdeményezniük kellett volna a kötelező nyilvántartásba vételüket. Különösen azért, mert a végrehajtási rendelet hiánya miatt ennek részletei a mai napig nem tisztázottak.
 
Így valójában nem az érintetteknek, hanem saját maguknak adtak haladékot a tisztelt jogalkotók a helyzet rendezésére, amikor a nagy év végi hajrában 2020. január elsejére módosították a nyilvántartásba vétel határidejét.

 

2018. évi CXXIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Ennek a 4. pontja így szól:

4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

és ezen belül a 9.§ paragrafusban bujkált a - sok egyébbel együtt - 2018. XII. 20-án kihirdetett módosítás:

9. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba."
10. § A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a „(2)-(5) bekezdésben" szöveg lép.
11. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja."

Bővebben:www.honesthouse.hu/jogszabalyok

 
Weboldal készítés, szerkesztés | Webbolt bérlés - Sikeres webboltok | Domain regisztráció és tárhely szolgáltatás
design by Arcsin