Átlátható gazdálkodással STABILAN működni!

Társasházi Felülvizsgálatok!

 

Kötelező társasházi felülvizsgálatok

A kötelező és ajánlott társasházi vizsgálatokat az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 

Kémény vizsgálatok - nem mellőzhetők (még a használaton kívüli kéményeknél, tartalék kéményeknél sem!).


A kéményseprő vállalatok végzik. Oda kell figyelni, hogy valóban elvégezzék, megtartsák az ellenőrzéseket. Az észrevételeiket el kell fogadni, a felfedezett hibákat a fűtési szezon előtt ki kell javítani!

 

Vizsgálati idő: 
Tartalék és gáz kémények évente, hagyományos fűtési rendszerű kémények esetén félévente. A kéményseprők az ellenőrzésről bizonylatot állítanak ki, egyik példányát el kell kérni, és meg kell őrizni!

 

Villamos hálózat vizsgálata - érintés-, tűz- és villámvédelmi vizsgálatokról van szó.


Csak regisztrált, igazolvánnyal (engedéllyel) ellátott személy végezheti. Műszeres vizsgálat. A feltárt hiányosságokat azonnal meg kell szüntetni!

 

Vizsgálati idő:


Az épület tűzveszélyességi osztályba besorolásától függően:


A 3 évente; B és C osztály esetén 6 évente; D és ennél alacsonyabb tűzveszélyességi osztályú épületeknél 9 évente.


Ezek a vizsgálatok az áramszolgáltató lecsatlakozásától az egyéni mérőórákig terjed ki, ennek költsége a közösséget terheli. 
Ajánlatos legalább ilyenkor a lakások, külön tulajdonú épületrészek vizsgálatát is elvégezni. Ezek a vizsgálatok a tulajdonosokat terhelik, az ő költségük. 
A vizsgálatokról külön-külön jegyzőkönyv készül, amelyeknek egy-egy példányát a vizsgálatot végző lebélyegezve, aláírva átadja, illetve el kell kérni, meg kell őrizni!

Gáz csatlakozó vezetékek és készülékek vizsgálata - a megszaporodott gázrobbanások, CO mérgezések miatt megszigorították a vizsgálatok elvégzését. Gázszivárgás esetén a gázszolgáltató kikapcsolja az épületet a szolgáltatásból. A visszakapcsolást csak szigorú ellenőrzés után, komoly pénzösszegért végzi el. A közösséget terhelő vizsgálat az épület fő nyomásszabályzójától az egyéni mérőórákig terjed. Itt is a mérőórától a vezetékeket a lakások belsejében és a gáz-készülékeket is legalább ekkor meg kell vizsgálni (ha egyébként nincs gond, rendben működnek).

 

Vizsgálati idő:


5 évente ún. gáztömörség vizsgálat. A vizsgálatról jegyzőkönyv készül. Hiba esetén a gázszolgáltatót azonnal értesíteni kell a szükséges javításokról (az őket érintő javításokról), az egyéb hibák javítását külön gázszerelőkkel kell elvégeztetni!

 

Felvonók, liftek vizsgálata - építésügyi és hatósági engedélyezése, üzemeltetése, ellenőrzése és nyilvántartása.


- napi ellenőrzés - vizsgázott üzemügyeletes;
- havi ellenőrzés - a karbantartást végző személy vagy vállalkozás. Ezen ellenőrzéseket végzők részére az üzemeltetőnek (tulajdonosnak) írásos megbízást kell adnia.
- biztonságtechnikai felülvizsgálatok - a jogszabályban meghatározott számban:

a) általános esetben - évi 4 kötelező vizsgálat,
b) különleges esetben - évi 1 kötelező kijelölt szervezeti vizsgálat (a 10 évnél fiatalabb berendezéseknél és a Korm. rendelet szerinti felújított berendezéseknél),

Az a), b) pontban megjelölt vizsgálatokat csak az ÉMI által regisztrált engedéllyel rendelkező ellenőrök végezhetik (a karbantartás megfelelőségének ellenőrzése). A berendezés üzembe helyezése előtti ill. a javítás utáni vizsgálatokat az illetékes miniszter (jelenleg a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter) által kijelölt szervezetekkel kell elvégeztetni!

 

Ajánlott vizsgálatok:


- fa szerkezetek vizsgálata: gombásodás, szú, stb szempontból - évente
- épület állagvizsgálata - legalább évente, a költségvetés készítés előtt
- közlekedők, padlástér vizsgálata menekülő útvonal, tűzveszély miatt, szükség szerint, de rendszeresen
- vízfogyasztás ellenőrzés - kapott számlák alapján, rendszeresen.

A különféle vizsgálatok törvényi előírásairól, a vizsgálatok módjáról az alábbi törvények, kormány- és miniszteri rendeletek rendelkeznek:

- kémények vizsgálata: 27/1996. (X. 30.) BM rendelet, a kötelező kéményseprőipari szolgáltatásról, 
- víz fogyasztás ellenőrzése: 38/1995.(IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásáról és a közműves szennyvízelvezetésről,
- gáz csatlakozó vezeték ellenőrzése: 2008. évi XL. törvény 88. és 89 § (6) bek, 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról, 
- érintés- tűz- és villámvédelem: 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzrendészeti Szabályzatról, a 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi szabályzatáról
- hőtermelő- és hűtő berendezések ellenőrzése: 264/2008 (XI. 6.) Korm. rendelet
- felvonó, lift ellenőrzés: a 108/2011. (XII. 23. FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról, a többször módosított 113/1998 (VI.10.) Korm. rendelet, a használaton kívül helyezett, vagy a hatóság által leállított berendezések állagmegóvásáról, vagy azok engedélyezett lebontásáról

A fenti rendeletek előírásaiban meghatározott feladatokat látja el az ÉMI Felvonó és Mozgólépcső Felügyelete (FMF). A tulajdonosok (üzemeltetők) részére az üzemeltetés, ellenőrzés és nyilvántartás jogszabályi hátteréről az ÉMI Kht (XI.) tájékoztatója ad tájékoztatást.

 

 
Weboldal készítés, szerkesztés | Webbolt bérlés - Sikeres webboltok | Domain regisztráció és tárhely szolgáltatás
design by Arcsin